Warning: Use of undefined constant ‘BSF_PRODUCTS_NOTICES’ - assumed '‘BSF_PRODUCTS_NOTICES’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/sunn.fo/public_html/wp-content/themes/eventchamp-child/functions.php on line 242
Handelsbetingelser - Sunn

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Sp/F Cgbm

 

Sp/F Cgbm
Skotarók 3
100 Tórshavn
TLF: +298273159
CVR: 570834

 

Betaling

Sunn modtager online betalinger med Dankort, Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Sp/F Cgbm benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Sp/F Cgbm’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

 

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Sp/F Cgbm i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Sp/F Cgbm dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

 

Sp/F Cgbm
Skotarók 3
100 Tórshavn
TLF: +298273159

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

 

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Sp/F Cgbm, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Sp/F Cgbm og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Sp/F Cgbm har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Sp/F Cgbm er: Toni Reinard Dam

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Sp/F Cgbm har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@sunn.fo.

 

Cookies
På https://sunn.fo anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

 

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://sunn.fo, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Sp/F Cgbm’s hjemmeside.

 

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

 

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: info@sunn.fo samt hjemmesiden du har købt varen på.


Prísir
Prísir eru í donskum krónum (DKK).

 

Atgongumerki
Atgongumerki og ein kvittan verða send við telduposti, beinanvegin goldið er.

 

Iðranarrættur
Vísandi til “Forbrugeraftaleloven §17 stk. 2 saman við §9 stk. 2 nr. 2a” er keyp av atgongumerkjum ikki umfatað av iðranarrætti. Møgulig umsitingargjøld verða ikki endurgoldin.

 

Ábyrgd
Verður tiltakið avlýst, verður peningurin fyri atgongumerki fluttur aftur á konto hjá kundanum, men Sp/F Cgbm tekur ikki ábyrgd av øðrum tapi hvørki beinleiðis ella óbeinleiðis, ið er knýtt at avlýsingini. Eru partar av skránni avlýstir, men tiltakið verður, so verða atgongumerkini ikki endurgoldin.


English version

 

Terms and Conditions for Sp/F Cgbm

 

Sp/F Cgbm
Skotarók 3
100 Tórshavn
Phone: +298273159
VAT: 570834

 

Payment

Sp/F Cgmb accepts online payments with the following credit cards Dankort, Visa, Mastercard.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK)

Sp/F Cgbm uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

Sp/F Cgbm’s own website also uses encryption with SSL protocol.

 

If you regret your purchase (Withdrawal)

No right of refund is granted on goods purchased in our webshop, as the product is of such a nature that, under Danish law, the right of return cannot or should not be granted.

Learn more at forbrugerombudsmandens website.

 

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to Sp/F Cgbm in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

Sp/F Cgbm covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

 

Sp/F Cgbm
Skotarók 3
100 Tórshavn
Phone: +298273159

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

 

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Sp/F Cgbm, we need the following information:

. Name
. Address
. Phone number
. Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Sp/F Cgbm, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Sp/F Cgbm have access to the information recorded about you.

The data manager in Sp/F Cgbm is: Toni Reinard Dam.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Sp/F Cgbm, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact info@sunn.fo .

 

Cookies

On https://sunn.fo, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

 

Log Statistics

We use log statistics at https://sunn.fo,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve Sp/F Cgbm’s website.

 

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

 

Complaints

Complaints about product can be sent to:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

For citizens of Europe who reside outside of Europe, complaints must be submitted through the EU Commisions Online Complaints Platform.
ec.europa.eu

 

When complaining you need to denounce our email address, info@sunn.fo, and the site, on which you made your purchase.

Tíðindi
Lars Skotte Jensen
27/08/2019
Michael Myre
27/08/2019